ideOto.sk

Korupcia sa týka nás všetkých.

SCROLLUJ NIŽŠIE
OTO ŽARNAY

Podporte Ota Žarnaya v jeho boji!

Oto Žarnay, slovenčinár a predseda Rady školy
Obchodnej akadémie (OA) Polárna
v Košiciach, si robil len
svoju prácu, keď začiatkom roka 2013, pri kontrole faktúr a zmlúv
prišiel na nezrovnalosti.

V čase, keď škola šetrila na mzdách, našiel paušálnu zmluvu
na právnické služby od advokátky Aleny Rudohradskej v mesačnej výške
550 EUR – približnej výške platu radového učiteľa na
OA Polárna.

Následným preverením faktov vysvitlo, že advokátka Rudohradská
v minulosti podnikala s bratom krajského šéfa školstva
Štefana Kandráča a právne služby poskytovala aj iným školám
v jeho pôsobnosti, napríklad v Michalovciach
alebo Špišskej Novej Vsi.

Krajský kontrolór dal Otovi Žarnayovi zapravdu.
Obstarávanie právnych služieb vyhodnotil ako netransparentné
a nehospodárne v plnej výške.
Obchodná akadémia Polárna premrhala 12 000 EUR.

Keď sa Oto Žarnay začal zaujímať o pravý dôvod
týchto platieb, nielenže sa mu nedostalo dostatočného
vysvetlenia zo strany riaditeľa,
ale navyše si ho pozval na koberec sám
Štefan Kandráč.

Čo bolo výsledkom jeho
svedomitého konania?

Výsledkom svedomitého výkonu povinností
predsedu rady školy bolo, že po 17 rokoch pôsobenia
na OA Polárna, bol Oto Žarnay náhle prepustený z údajných
organizačných dôvodov.

Riaditeľ školy Peter Ivan zámerne prerozdelil úväzky
iných učiteľov a onedlho prijal nového, keďže kapacita
po Otovi Žarnayovi škole chýbala.

Nadbytočným sa taktiež stal učiteľ telocviku
Milan Matejovský, ktorý ako jediný na porade verejne
vyjadril názor, že ide o korupčné správanie.

Oto Žarnay mal odvahu spraviť správnu vec.
Ozval sa, aby poukázal na nekalé praktiky riaditeľa školy.

A nielen to. Po výpovedi sa nenechal zlomiť a rozhodol sa
dosiahnuť spravodlivosť súdnou cestou.

Napriek tomu, že je celú dobu po výpovedi nezamestnaný
a nedarí sa mu získať zamestnanie
na iných školách v Košickom samosprávnom kraji.
V kraji, v ktorom školy spadajú pod právomoc Štefana Kandráča.

Za to má náš nekonečný obdiv.

Septembrové pojednávanie bolo odročené na 24. novembra.

Ak si spolu s nami myslíte, že to, čo Oto Žarnay urobil, bolo správne
a jeho odvaha by nám mala byť príkladom,
podporte ho krátkou správou.

PODPORTE OTA ŽARNAYA.

Ďakujeme a držíme Otovi Žarnayovi palce!


Vytvorené v rámci programu podpory whistleblowerov Nadácie Zastavme korupciu.
Fotografie použité s láskavým povolením autora Ctibora Bachratého.